مدیران استانی مدیران استانی

امين خوش قامت
مدير صندوق استان يزد
yazd@karafariniomid.ir
مرتضي ليريايي
مدير صندوق استان چهارمحال و بختياري
محمد زنگنه
مدير صندوق استان خراسان جنوبي
khjonoobi@karafariniomid.ir
محسن علي افروخته
مدير صندوق استان همدان
hamedan@karafariniomid.ir
ياسر پرورش
مدير صندوق استان هرمزگان
hormozgan@karafariniomid.ir
محمد امامي
مدير صندوق استان مرکزي
markazi@karafariniomid.ir
صلاح الدين گل محمدي
مدير صندوق استان مازندران
mazandaran@karafariniomid.ir
سید هادی طاهری
مدیر صندوق استان لرستان
lorestan@karafariniomid.ir
مرتضي شهبازي
مدير صندوق استان گیلان
gilan@karafariniomid.ir
حسن پهلووري
مدير صندوق استان گلستان
golestan@karafariniomid.ir
ارسلان حسن پور
مدير صندوق استان کهگيلويه و بويراحمد
kohgilooyeh@karafariniomid.ir
طاهر عظيمي فشي
مدير صندوق استان کرمانشاه
kermanshah@karafariniomid.ir
يوسف پورواجد
مدير صندوق استان کرمان
kerman@karafariniomid.ir
جعفر شرف خاني
مدير صندوق استان کردستان
kordestan@karafariniomid.ir
غلامرضا ترک
مدير صندوق استان قم
ghom@karafariniomid.ir
محمدرضا شيخ الاسلامي
مدير صندوق استان قزوين
ghazvin@karafariniomid.ir
بهرام لطيفي
مدير صندوق استان فارس
fars@karafariniomid.ir
ادريس دينارزهي
مدير صندوق استان سيستان و بلوچستان
sistan.baloochestan@karafariniomid.ir
رسول شهرکي
مدير صندوق استان سمنان
semnan@karafariniomid.ir
علي عبدالهي
مدير صندوق استان زنجان
zanjan@karafariniomid.ir
مهدي امرايي
مدير صندوق استان خوزستان
khoozestan@karafariniomid.ir
منوچهر نبي زاده
مدير صندوق استان خراسان شمالي
khorasan.shomali@karafariniomid.ir
علي آبيلي
مدير صندوق استان خراسان رضوي
khorasan.razavi@karafariniomid.ir
رضا فرهادتوسکي
مدير صندوق استان تهران
tehran@karafariniomid.ir
محمدصادق حاجياني
مدير صندوق استان بوشهر
bushehr@karafariniomid.ir
عليرضا آخوند زاده
مدير صندوق استان آذربايجان غربي
azar.gharbi@karafariniomid.ir
محمد کريم زاده
مدير صندوق استان آذربايجان شرقي
azar.sharghi@karafariniomid.ir
فرزان عزت پور
مدیر صندوق استان ايلام
ilam@karafariniomid.ir
فرهاد حکيم نيا
مدیر صندوق استان البرز
alborz@karafariniomid.ir
احسان مهدوي هزاوه
مدير صندوق استان اصفهان
esfahan@karafariniomid.ir
هادي بابايي مهر
مدیر صندوق استان اردبیل
ardebil@karafariniomid.ir