ساختار سازمانی ساختار سازمانی

علي ايثاري
سرپرست فناوري اطلاعات
it@karafariniomid.ir
زیرمجموعه
اصغر نوراله زاده
مديرعامل
ceo@karafariniomid.ir
امين خليلي
معاون تجهيز و تخصيص منابع مالي
khalili@karafariniomid.ir
محمد مهدي بلنديان
معاون بازرسي، حقوقي و اموراستانها
نيکنام هوشيار
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
n.hooshyar@karafariniomid.ir
شمس اله تک دهقان
سرپرست صندوق قرض الحسنه چند شعبه اي
سهيل علم بيگي
مدير حراست
محمد کرماني نژاد
مديرحقوقي و امور قراردادها
حميد حسن
مديربازرسي، رسيدگي به شکايات و ارزيابي عملکرد
فريبا ميراج
مديرتحقيق، توسعه و اموربين الملل
مهدي نيک نژاد
سرپرست ريسک و حسابداري مديريت
فرهاد محمدي
سرپرست امور استانها و شعب