اعضای مجمع اعضای مجمع

سيدعزت الله ضرغامي
وزيرميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي
دکتر سيد ابراهيم رئيسي
رئیس جمهور و رئیس هیأت امناء
سيد صولت مرتضوي
سرپرست نهاد رياست جمهوري
حجت الله عبدالملکي
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي
سيد مسعود ميرکاظمي
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور
احمد وحيدي
وزیر کشور
سيد احسان خاندوزي
وزير امور اقتصادي و دارايي
سيدحميد سجادي هزاوه
وزیر ورزش و جوانان
سيدرضا فاطمي امين
وزير صنعت و معدن و تجارت
سيد جواد ساداتي نژاد
وزیر جهاد کشاورزی
اصغر نوراله زاده
مديرعامل صندوق
ceo@karafariniomid.ir
سورنا ستاري
معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور