اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

مجری طرح:تیمور خانی
عنوان طرح:گلخانه
شهرستان:کوار
مبلغ تسهیلات اعطایی:18000 میلیون ریال
تعداد اشتغالزایی:8
سال دریافت تسهیلات :1398
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ فارس
مجری طرح:شیدا محمودی
عنوان طرح:رستوران
شهرستان:شیراز
مبلغ تسهیلات اعطایی:1000 میلیون ریال
تعداد اشتغالزایی:4
سال دریافت تسهیلات :1398
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ فارس
مجری طرح:مرضیه زارعی
عنوان طرح:اتلیه عکاسی
شهرستان:جهرم
مبلغ تسهیلات اعطایی:500 میلیون ریال
تعداد اشتغالزایی:2
سال دریافت تسهیلات :1399
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ فارس
مجری طرح:نرگس امیدوار
عنوان طرح:تولیدی پوشاک
شهرستان:شیراز
مبلغ تسهیلات اعطایی:1000میلیون ریال
تعداد اشتغالزایی:3
سال دریافت تسهیلات :1398
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ فارس

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.05 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق شهرستاني آباده سيد جمال نعمت الهي 07144364042 خيابان امام- جنب بيمه تامين اجتماعي-فکس:07144347800
۲
صندوق شهرستاني ارسنجان سيده اعظم حسيني فر 07143528888 بلوار دکتر اسکندري-فکس:07143528188
۳
صندوق شهرستاني استهبان محمد سجاد بستاني 07153234013 خيابان کارگر-فکس:53233013
۴
صندوق شهرستاني اقليد حبيب اله خسروي 07144529963 خيابان امام حسن-پايين از خيابان حافظ- فکس:07144529963
۵
صندوق شهرستاني بوانات حسام تقي زاده 07144405300 سوريان خيابان امام-فکس:07144405301
۶
صندوق شهرستاني جهرم ابوذر رضايي 07154331067 خيابان خيام- ساختمان چهل ستون-فکس 07154331026
۷
صندوق شهرستاني خرامه مهدي هزار 07132723724 شهرستان خرامه-خيابان شهيد چمران-فکس 07132723725
۸
صندوق شهرستاني خرم بيد روح اله شريفي ارداني 07144455420 خيابان امام خميني-جنب بهداري سابق-فکس:07144455420
۹
صندوق شهرستاني خنج جابرهدايت 0715268071 خنج -خيابان شعيبي- ساختمان پزشکان طبقه اول واحد 12 -کد پستي 7443141489
۱۰
صندوق شهرستاني داراب ابوطالب خاموش شهناني 07153548391 خيابان 22 بهمن-کوچه زهره-فکس:07153548391