اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

عنوان طرح: کارگاه گلیم بافی

مجری طرح: مرضیه جمالی

مبلغ تسهیلات: 3 میلیارد ریال

اشتغال ایجاد شده: 30 نفر

محل اجرای طرح : روستای راک شهرستان کهگیلویه

۱۳۹۸/۱۱/۱۲ کهگیلویه و بویراحمد

عنوان طرح: کارخانه تولید سرکه سیب

مجری طرح: عبدالحمید رضایی

مبلغ تسهیلات: 20 میلیارد ریال

اشتغال ایجاد شده: 10 نفر

محل اجرای طرح : روستای کاکان شهرستان بویراحمد
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ کهگیلویه و بویراحمد

عنوان طرح: خط تولید ماشین قالیشویی

مجری طرح: دیوا کاظم پور

مبلغ تسهیلات: 6 میلیارد ریال

اشتغال ایجاد شده: 5 نفر

محل اجرای طرح : روستای امام زاده جعفر شهرستان گچساران
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ کهگیلویه و بویراحمد

عنوان طرح: پرورش شتر مرغ

مجری طرح: طیبه برازش

مبلغ تسهیلات: 7 میلیارد و 500 میلیون ریال

اشتغال ایجاد شده: 5 نفر

محل اجرای طرح : روستای غربخانه جعفر شهرستان کهگیلویه
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ کهگیلویه و بویراحمد

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.051 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق شهرستان باشت باشت ارسلان عرب پور 07432623277 باشت- خيابان ولي عصر- روبه روي کميته امداد امام خميني (ره) - جنب مسجد حضرت رسول (س)- صندوق کارآفريني اميد فکس 07432623277
۲
صندوق شهرستان بهمئي نويد مراد پور 07432824461 بهمئي- ليکک-خيابان امام خميني ( ره) - مجتمع ادارات فکس 07432824461
۳
شعبه مرکزي بويراحمد رحيم عزيزي 07433234993 ياسوج- خيابان شهيدچمران ( سه جو) - روبه رو پانسون دانشجويي امام رضا (ع)- فکس 7433234088
۴
صندوق شهرستان دنا رحمت اله رهبر 07433444948 دنا- سيسخت- ميدان امام خميني (ره)- ساختمان فرمانداري فکس 07433444070
۵
صندوق شهرستان لنده لنده خيراله تقي زاده 07432463931 شهرستان لنده- منازل سازماني - لاين 5- جنب بنياد مسکن فکس 07432463931
۶
مديريت استان ياسوج ارسللن حسن پور 07433220123 ياسوج- خيابان شهيد چمران-( سه جو) - روبه رو پانسون دانشجويي امام رضا (ع)- فکس 7433234088
۷
صندوق شهرستان کهگيلويه سيد علي عارفيان نژاد 07432270694 کهگيلويه- دهدشت- ميدان مرکزي شهر- خيابان شهيد پناهي- کوچه کميته امداد امام خميني ( ره) فکس 07432260224
۸
صندوق شهرستان گچساران سيد بيت اله افروشه 07432220474 گچساران - جنب فرمانداري قديم - ساختمان اداره تعاون فکس 07432220484