اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تصاویر تصاویر

طرح های برتر استان طرح های برتر استان

نام طرح : پرورش گاو شیری
مجری طرح : محمدرضا خدمتی
محل اجرای طرح : سرایان
مبلغ تسهیلات :  1500  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 2  نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی-  سرایان – آیسک –چاه موتور اسلام آباد 

۱۳۹۹/۰۳/۰۳ خراسان جنوبی

نام طرح : تولید پوشاک
مجری طرح : اسماعیل فکور
محل اجرای طرح : قاین
مبلغ تسهیلات :  1000  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 3  نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی-  قاین –خیابان مهدیه 1

۱۳۹۹/۰۳/۰۳ خراسان جنوبی

نام طرح : تولید ماسک و لباس بیمارستانی
مجری طرح : حبیب الله جمالی
محل اجرای طرح : بیرجند
مبلغ تسهیلات :  1000  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 2  نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی-  بیرجند- خیابان شهید برگی، طبقه فوقانی مسجدالحسین جوادیه

۱۳۹۹/۰۳/۰۳ خراسان جنوبی

نام طرح : کارگاه  MDF
مجری طرح : غلامحسن بهمنی
محل اجرای طرح : سرایان
مبلغ تسهیلات :  1600  میلیون ریال 
تعداد اشتغال زايي : 2  نفر   
آدرس اجرای محل طرح : خراسان جنوبی-  سرایان –خیابان صنفی صنعتی  

۱۳۹۹/۰۳/۰۳ خراسان جنوبی

نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

جستجو 0.05 ثانیه طول کشید.
ردیف عنوان شهرستان نام رئيس تلفن نشاني
ردیف
عنوان
شهرستان
نام رئيس
تلفن
نشاني
۱
صندوق کارآفريني اميد شهرستان بشرويه بشرويه حميد اسدي 05632760848 بشرويه ، بلوار امام خميني (ره) ، روبروي مخابرات
۲
صندوق کارآفريني اميد شهرستان بيرجند بيرجند حسين نخعي شاه محمود 05632456525 بيرجند ، خيابان قدس غربي
۳
صندوق کارآفريني اميد شهرستان خوسف خوسف علي شاهي 05632074171 خوسف، ساختمان بخشداري
۴
صندوق کارآفريني اميد شهرستان درميان درميان مجيد احمدي 05632129558 درميان ، اسديه ، بلوار وحدت ، روبروي شبکه بهداشت و درمان
۵
صندوق کارآفريني اميد شهرستان زيرکوه زيرکوه عاليه رضائي (سرپرست صندوق) 05632502043 زيرکوه، حاجي آباد، بين بلوار جهاد 1 و 3
۶
صندوق کارآفريني اميد شهرستان سرايان سرايان محمود يعقوب زاده 05632903430 سرايان ، ابتداي بلوار ولي عصر (عج)
۷
صندوق کارآفريني اميد شهرستان سربيشه سربيشه محمد حسين پور 05632664549 سربيشه ، خيابان شهدا ، بين شهدا 3و 5
۸
صندوق کارآفريني اميد شهرستان طبس طبس فاطمه مولوي 05632832900 طبس ، خيابان امام (ره) ، روبروي بانک کشاورزي
۹
صندوق کارآفريني اميد شهرستان فردوس فردوس محمد حيدرنيا 05632720083 فردوس ، بلوار جمهوري اسلامي ، روبروي تامين اجتماعي
۱۰
صندوق کارآفريني اميد شهرستان قاين قائن جواد حسيني 05632531265 قاين ، خيابان مبارزان ، بين مبارزان 7 و 9